(¯`·.º-:¦:- Hướng dẫn chuyển vcoin vào game -:¦:-º.·´¯)

Đăng nhập game và đứng ở vị trí chờ chọn nhân vật

(khong vào hản game)

 

 

Tiếp theo ra trang chủ dùng tính năng chuyển vcoin vào game

ADMIN

 

ADMIN Ngày đưa tin :  [09/02/2018]
Thay mặt BQT