B X H 100
STTTên NVSố lần CS
1 KhócTh¥mPK 87.21
2 Tu±i 32.04
3 Tên 27.18
4 NhÕcPhi99 19.15
5 NátRßþu 16.28
6 Over 13
7 LãoHÕc 6.29
8 ThànhLonq99 6.11
9 ThíchBém 6.11
10 GútVånBoy 5.94